استخدام نیروی تشریفات

business چرمیرانlocation_on مشهدperson زنaccess_time تمام وقت

استخدام نیروی تشریفات

9 بهمن 1397
ارسال گزارشreport

warningالزامات

  • جنسیت :  زن
  • نوع قرار داد :  تمام وقت

starsمهارت های مورد نیاز

  • برقراری ارتباط موثر با دیگران

errorشرح آگهی

حداقل سن 23

برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید