استخدام بازرس کنترل کیفیت

business بهران آسانبرlocation_on تهرانperson مردaccess_time تمام وقت

استخدام بازرس کنترل کیفیت

15 بهمن 1397
ارسال گزارشreport

warningالزامات

  • جنسیت :  مرد
  • وضعیت نظام وظیفه :  مهم نیست
  • نوع قرار داد :  تمام وقت

starsمهارت های مورد نیاز

  • بازرس کنترل کیفیت جوش
  • مسلط به نظارت چشمی (VT)
  • بازرس کنترل کیفیت ماشینکاری
برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید