استخدام Senior Java Developer

business رایان هم افزاlocation_on تهرانperson زن و مردaccess_time تمام وقت

استخدام Senior Java Developer

3 شهریور 1398
ارسال گزارشreport

warningالزامات

 • جنسیت :  زن / مرد
 • وضعیت نظام وظیفه :  پایان خدمت
 • نوع قرار داد :  تمام وقت
 • سابقه کار :  دو تا پنج سال

starsمهارت های مورد نیاز

 • Java
 • OOP
 • Java SE
 • Threads
 • Generics
 • Hibernate
 • JPQL
 • Criteria
 • Inheritance
 • Spring
 • CDI
 • Cron
 • SQL

schoolتحصیلات مورد نیاز

 • / کاردانی

errorشرح آگهی

آشنایی با موارد زیر مزیت محسوب می شود:

Java 8

Stream API

Optional

Functional Programming

Struts web framework

Linux

Shell Scripting

Play Framework 2.x

routes

Automatic Test

Junit

Spring test

Play framework test API

PL/SQL

Akka

+ Angular 4

برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید