استخدام Linux Administrator

3 شهریور 1398
ارسال گزارشwarning

warningالزامات

 • جنسیت :  زن / مرد
 • استخدام نیروی امریه :  خیر
 • وضعیت نظام وظیفه :  مهم نیست
 • نوع قرار داد :  تمام وقت
 • سابقه کار :  کمتر از دو سال

starsمهارت های مورد نیاز

 • Python
 • Perl
 • Bash
 • DNS
 • PostgreSQL
 • MySQL
 • MariaDB
 • CentOS
 • Ubuntu
 • Linux

schoolتحصیلات مورد نیاز

 • کاردانی

errorشرح آگهی

Nice to Have Skills:

Elastic Search (ELK), NoSQL DB (MongoDB, Redis etc.)

Cloud (IaaS, PaaS) or CDN cloud services

Cloud and scalability concepts

Experienced in large environments of 5000+ servers, VMs, and network gear

Familiar with network/firewall and datacenter automation

Ansible, Puppet, or Chef

Hands on experience with Jenkins & CI/CD

Fluency in English

برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید