استخدام پرستار

business بیمارستان پاستور نوlocation_on تهرانperson زن و مردaccess_time تمام وقت

استخدام پرستار

16 مهر 1398
ارسال گزارشreport

warningالزامات

  • جنسیت :  زن / مرد
  • وضعیت نظام وظیفه :  پایان خدمت
  • نوع قرار داد :  تمام وقت
  • سابقه کار :  دو سال سابقه کار

starsمهارت های مورد نیاز

  • پرستاری
  • درک اجتماعی
  • روابط عمومی
  • کار تیمی
  • تزریقات

schoolتحصیلات مورد نیاز

  • / کارشناسی
برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید