استخدام در شرکت هلدینگ داده ورزی سداد

business هلدینگ داده ورزی سدادlocation_on تهرانperson زن و مردaccess_time تمام وقت

استخدام در شرکت هلدینگ داده ورزی سداد

23 شهریور 1398
ارسال گزارشreport

warningالزامات

  • جنسیت :  زن / مرد
  • وضعیت نظام وظیفه :  مهم نیست
  • نوع قرار داد :  تمام وقت

errorشرح آگهی

cc9b61d6-445b-47f8-98cb-05d5924a0228|<p dir="RTL"><span style="font-size: 14px; background: white; font-family: Tahoma; color: #333333;">شرکت هلدینگ داده ورزی سداد</span><span dir="LTR" style="font-size: 14px; background: white; font-family: Tahoma; color: #333333;"> </span><span style="font-size: 14px; background: white; font-family: Tahoma; color: #333333;">در تهران جهت تکمیل کادر فنی خود به نیرو با شرایط و مشخصات زیر نیازمند است.</span></p>

برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید