استخدام برنامه نویس java

business پلاکlocation_on تهرانperson زن و مردaccess_time تمام وقت

استخدام برنامه نویس java

16 آبان 1398
ارسال گزارشwarning

warningالزامات

 • جنسیت :  زن / مرد
 • وضعیت نظام وظیفه :  مهم نیست
 • نوع قرار داد :  تمام وقت
 • سابقه کار :  کمتر از دو سال

starsمهارت های مورد نیاز

 • برنامه نویسی
 • برنامه نویسی JAVA
 • حل مسئله
 • مستند سازی
 • کار تیمی
 • برقراری ارتباط موثر با دیگران
 • RestFul API
 • GIT
 • Git Flow
 • Spring

schoolتحصیلات مورد نیاز

 • کارشناسی
برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید