استخدام برنامه نویس Unity

business وسنی - دفتر مشهدlocation_on مشهدperson زن و مردaccess_time تمام وقت

استخدام برنامه نویس Unity

16 آبان 1398
ارسال گزارشwarning

warningالزامات

 • جنسیت :  زن / مرد
 • وضعیت نظام وظیفه :  مهم نیست
 • نوع قرار داد :  تمام وقت
 • سابقه کار :  دو تا پنج سال

starsمهارت های مورد نیاز

 • برنامه نویسی #C
 • Unity
 • unity 3D
 • AssetBundle
 • APIs
 • GIT
 • SourceTree
 • تجربه کار با sdk های Vuforia و kinect

schoolتحصیلات مورد نیاز

 • کارشناسی

errorشرح آگهی

تجربه انتشار حداقل یک بازی

برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید