کاران بزرگترین زیست بوم کار و استخدام
بهترین فرصت های استخدام برای همه در کاران

بهترین فرصت های استخدام برای همه در کاران

جدیدتـرین
آگهـی های
استــخدام

جدیدترین آگهی های استخدام در کاران

استخدام برنامه‌نویس موبایل( 1 روز پیش )

location_onتهرانbusinessطرفه نگارpeopleزن / مردaccess_timeتمام وقت
local_offer#CXamarinXamarin Nativeweb servicesSignalRMVVMJSONXMLiOS Android
ویژه کاران

استخدام کارشناس ارشد تغذیه( 1 روز پیش )

location_onتهرانbusinessفرهنگ سازان سلامت آروان (fit club)peopleزن / مردaccess_timeتمام وقت
local_offerتغذیه ورزشیتغذیه بیمارانرژیم درمانی
ویژه کاران

استخدام توسعه دهنده وب( 1 روز پیش )

location_onتهرانbusinessگلرنگ سیستمpeopleزن / مردaccess_timeتمام وقت
local_offerC#AngularJSNet.web servicesWeb Designمدیریت فشار و استرسکار تیمیتوسعه زیرساخت سیستم ها
ویژه کاران

استخدام مدیر تولید( 1 روز پیش )

location_onتهرانbusinessالونpeopleمردaccess_timeتمام وقت
local_offerروابط عمومیفن بیانمدیریت و رهبریکنترل و نظارتبرنامه ریزی و سازماندهیآشنایی با فرآیندهای تولیدتصمیم گیریتحلیل آماریMicrosoft Office ارزیابی و کارگزینی کارمندانمستندسازیگزارش‌نویسیگردش کالاکدینگنامه‌ نگاری
ویژه کاران

استخدام کارمند فروش( 1 روز پیش )

location_onشیرازbusinessسک سکpeopleزنaccess_timeتمام وقت
local_offerفروش روابط عمومی فن بیان
ویژه کاران

استخدام تعمیرکار خودرو( 1 روز پیش )

location_onمشهدbusinessداپ کارpeopleزن / مردaccess_timeتمام وقت
local_offerجلوبندیتعویض روغن خودرومکانیک
ویژه کاران

کاران برای کارجویان

کارجویان به کمک کاران بهترین فرصت های شغلی را در کوتاه ترین زمان ممکن می یابند

رزومه ساز کاران

کاران برای کارفرمایان

کارفرمایان به کمک کاران بهترین نیرو ها را در کوتاه ترین زمان استخدام می کنند

ثبت آگهی در کاران

بزرگترین مشتریان کاران