کاران بزرگترین زیست بوم کار و استخدام
بهترین فرصت های استخدام برای همه در کاران

بهترین فرصت های استخدام برای همه در کاران

جدیدتـرین
آگهـی های
استــخدام

جدیدترین آگهی های استخدام در کاران

استخدام کارشناس حسابداری( 7 روز پیش )

location_onتهرانbusinessازکیpeopleمردaccess_timeتمام وقت
local_offer آشنایی کامل به نرم افزار اکسلآشنایی به نرم افزارهای حسابداریآشنایی با نرم افزار حقوق و دستمزدوظیفه شناس
ویژه کاران

استخدام برنامه‌نویس Front-End( 7 روز پیش )

location_onتهرانbusinessمتراژpeopleزن / مردaccess_timeتمام وقت
local_offerResponsive Designآشنا به مفاهیم UX/UIJquery JavaScriptCSSHTMLBootStrapWebPackSassNPMVue.jsLaravelGITLinuxمسئولیت پذیر
ویژه کاران

استخدام کارشناس پشتیبانی مشتریان( 7 روز پیش )

location_onتهرانbusinessمیهمان شوpeopleزن / مردaccess_timeتمام وقت
local_offerروحیه شادپر انرژیکارتیمی فن بیان قویارتباط با مشتری
ویژه کاران

استخدام ادمین شبکه( 7 روز پیش )

location_onتهرانbusinessفناوری و راه حل های هوشمند سپهرpeopleزن / مردaccess_timeتمام وقت
local_offerسرویس های ماکروسافتRoutingCCNA SwitchingVPNDNSNATسرویس های شبکهراه اندازی و نگهداری فایروالمفاهیم مجازی سازیesxiPassiveمستند سازیکار تیمیروابط عمومی بالانظم
ویژه کاران

استخدام مدیرمالی( 7 روز پیش )

location_onتهرانbusinessرایانگین پرتیکانpeopleزن / مردaccess_timeتمام وقت
local_offerمسلط به نرم افزار ساچتهیه صورتهای مالیحسابداری مالیخزانه داریقوانین و مقررات بازار سرمایه
ویژه کاران

استخدام کارشناس مالی( 7 روز پیش )

location_onتهرانbusinessرایانگین پرتیکانpeopleزن / مردaccess_timeتمام وقت
local_offerامور مالیاتیتهیه گزارش‌استاندارد های حسابداری
ویژه کاران

کاران برای کارجویان

کارجویان به کمک کاران بهترین فرصت های شغلی را در کوتاه ترین زمان ممکن می یابند

رزومه ساز کاران

کاران برای کارفرمایان

کارفرمایان به کمک کاران بهترین نیرو ها را در کوتاه ترین زمان استخدام می کنند

ثبت آگهی در کاران

بزرگترین مشتریان کاران