کاران بزرگترین زیست بوم کار و استخدام
بهترین فرصت های استخدام برای همه در کاران

بهترین فرصت های استخدام برای همه در کاران

جدیدتـرین
آگهـی های
استــخدام

جدیدترین آگهی های استخدام در کاران

استخدام متخصص تحقیق و توسعه محصول( امروز )

location_onتهرانbusinessرایان هم افزاpeopleزن / مردaccess_timeتمام وقت
local_offerمفاهیم بازار سرمایه فن بیانمستند سازیکار تیمی
ویژه کاران

استخدام افسر ایمنی ( 2 روز پیش )

location_onتهرانbusinessعمران آذرستانpeopleمردaccess_timeتمام وقت
local_offerسلامت جسمانی
ویژه کاران

استخدام کارشناس پروژه عمرانی( 2 روز پیش )

location_onتهرانbusinessعمران آذرستانpeopleزن / مردaccess_timeتمام وقت
local_offerMicrosoft OfficeAutoCAD
ویژه کاران

استخدام کارشناس خرید و تامین داخلی( 2 روز پیش )

location_onتهرانbusinessفروشگاه ماتی لوسpeopleزن / مردaccess_timeتمام وقت
local_offerایجاد کد کالاهای جدید در سیستمکنترل قیمت هاثبت فاکتورکنترل موجودی
ویژه کاران

استخدام کارشناس آزمایشگاه شیمی (رنگ)( 2 روز پیش )

location_onتهرانbusinessالبا گازpeopleزن / مردaccess_timeتمام وقت
local_offerنظارت برخط شست شو،فسفات و آبکاری نظارت بر خط رنگ کوره ای و لعاب
ویژه کاران

استخدام کارشناس طراحی و توسعه محصول( 2 روز پیش )

location_onتهرانbusinessالبا گازpeopleزن / مردaccess_timeتمام وقت
local_offerطراحی محصول جدیدطراحی جیک و فیکسچرتهیه OPCمحصولاتنمونه سازیتهیه BMO محصولاتتهیه نقشه های اجرایی
ویژه کاران

کاران برای کارجویان

کارجویان به کمک کاران بهترین فرصت های شغلی را در کوتاه ترین زمان ممکن می یابند

رزومه ساز کاران

کاران برای کارفرمایان

کارفرمایان به کمک کاران بهترین نیرو ها را در کوتاه ترین زمان استخدام می کنند

ثبت آگهی در کاران

بزرگترین مشتریان کاران