کاران بزرگترین زیست بوم کار و استخدام
بهترین فرصت های استخدام برای همه در کاران

بهترین فرصت های شغلی برای همه

جدیدترین آگهی های استخدام

keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left

هدیه کاران به شما

ثبت اولین
آگهی رایگان

هدیه ویژه برای ثبت اولین آگهیهدیه ویژه برای ثبت اولین آگهیهدیه ویژه برای ثبت اولین آگهی

ویدیو رزومه داشته باشید!

ویدئو رزومه، یک ویدئوی کوتاه یک دقیقه ای است که با موبایل تان ضبط می کنید. در این ویدئو شما خودتان، تحصیلات، مهارت ها، توانمندی ها و سوابق شغلی تان را معرفی می کنید و می گویید که دنبال چه شغلی هستید

contact_support

استخدام توسط کاران;
ما شما را استخدام میکنیم

آگهی های ویژه کاران، آگهی بزرگترین مشتریان ما هستند. کل فرایند استخدام از مصاحبه های شغلی تا هماهنگی با کارفرما در این آگهی ها توسط تیم کاران انجام می شود. در نهایت مناسب ترین کارجویان به کارفرمایان معرفی می شوند؛ کاران تا یک استخدام موفق با شما همراه است

keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left

مشتریان کاران

کهکشان
ملی
سامان
ملت
ابرینو
سداد