معرفی خدمات منابع انسانی کاران

معرفی خدمات منابع انسانی کاران

با توجه به اهمیت و نقش مستقیم منابع انسانی در رسیدن به اهداف برنامه راهبردی، ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی جزء مهمترین و برجسته ترین مسائل در هر سازمان و کسب و کار به حساب می آید

کاران با درک اهمیت این موضوع و با تکیه بر دانش به روز فناوری اطلاعات، تیم متخصصان منـــابع انسانی و داوران فنی خود، تلاش می کند تا بهترین خدمات منابع انسانی را به کارفرمایان ارائه دهد

:راهکار های جامع کاران برای ارائه خدمات منابع انسانی در دو بخش زیر تعریف می شود

:بخش اول

خدمات منابع انسانی کاران برای تنظیم استراتژی و راهکارهای جذب و استخدام افراد براساس نیاز و فرهنگ :موردنظر هر سازمان، شامل موارد زیر هستند

طراحی برنامه استراتژیک منابع انسانی
طراحی برنامه استراتژیک منابع انسانی
طراحی ساختار سازمانی
طراحی ساختار سازمانی
تحلیل شغل و تدوین شرح شغل و تشکیل تیم های کاری
تحلیل شغل و تدوین شرح شغل و تشکیل تیم های کاری
تنظیم یا اصلاح فرایند استخدام
تنظیم یا اصلاح فرایند استخدام
تعیین شاخص های تامین و گزینش نیروی انسانی
تعیین شاخص های تامین و گزینش نیروی انسانی
تامین نیروی انسانی با استفاده از نیاز سنجی اصولی
تامین نیروی انسانی با استفاده از نیاز سنجی اصولی
 
 
 
 

:بخش دوم

خدمات منابع انسانی کاران که با هدف حفظ و نگه داری و توسعه منابع انسانی، به سازمان ها و کسب و کـارها :ارائه می شود، عبارتند از

شناسایی کامل استعدادها و آنالیز رفتار طبیعی و رفتار شغلی کارکنان
شناسایی کامل استعدادها و آنالیز رفتار طبیعی و رفتار شغلی کارکنان
تحلیل شایستگی ها و میزان تطابق افراد با جایگاه های شغلی
تحلیل شایستگی ها و میزان تطابق افراد با جایگاه های شغلی
ترسیم مسیر پیشرفت شغلی، استقرار سیستم های گردش شغل و توسعه شغل
ترسیم مسیر پیشرفت شغلی، استقرار سیستم های گردش شغل و توسعه شغل
تشخیص سبک های مدیریتی، رهبری و سرپرستی افراد
تشخیص سبک های مدیریتی، رهبری و سرپرستی افراد
مشاوره در حوزه ارتقاء توانمندی های نیروی انسانی، ایجاد نظام انگیزشی
مشاوره در حوزه ارتقاء توانمندی های نیروی انسانی، ایجاد نظام انگیزشی
استعدادیابی، شناسایی نیروهای برتر و جانشین پروری
استعدادیابی، شناسایی نیروهای برتر و جانشین پروری
تهیه شاخص های ارزیابی عملکرد
تهیه شاخص های ارزیابی عملکرد
برنامه ریزی عملیاتی برای نگهداشت نیروها
برنامه ریزی عملیاتی برای نگهداشت نیروها
تنظیم و تهیه برنامه‌ی آموزشی
تنظیم و تهیه برنامه‌ی آموزشی
 
 
 
برخی از مشتریان ما
شرکت داده ورزی سداد
بانک سامان
بانک ملت
بانک ملی
شرکت کهکشان
 
 
 
 
keyboard_arrow_up