مصاحبه آنلاین کاران

به صورت آنلاین مصاحبه و استخدام کنید!

خدمت جدید و ویژه کاران برای کارفرمایان، امکان مصاحبه‌های استخدامی به صورت آنلاین و ویدئویی است

اگر در حال استخدام افراد هستید، بدون نیاز به مصاحبه حضوری، می توانید کارجو را از طریق سرویس آنلاین مصاحبه استخدامی کاران، انتخاب و جذب کنید

مصاحبه آنلاین کاران

مزیت‌های مصاحبه آنلاین کاران چیست؟

بدون نیاز به ثبت آگهی در کاران
بدون نیاز به ثبت آگهی در کاران
سادگی ایجاد لینک اختصاصی مصاحبه آنلاین
سادگی ایجاد لینک اختصاصی مصاحبه آنلاین
امکان ارسال لینک مصاحبه از طریق پیامک برای همکاران و کارجو
امکان ارسال لینک مصاحبه از طریق پیامک برای همکاران و کارجو
امکان حضور همکاران شما بعنوان مهمان یا داور فنی در مصاحبه
امکان حضور همکاران شما بعنوان مهمان یا داور فنی در مصاحبه
امنیت ارتباط و دسترسی همیشگی بر پایه سرور داخلی
امنیت ارتباط و دسترسی همیشگی بر پایه سرور داخلی
قابلیت دانلود و ارسال فایل ویدیویی ضبط شده
قابلیت دانلود و ارسال فایل ویدیویی ضبط شده
قابلیت ثبت و مشاهده نظرات و نتیجه مصاحبه‌ها
قابلیت ثبت و مشاهده نظرات و نتیجه مصاحبه‌ها
دارای پنل شخصی برای مدیریت مصاحبه‌های آنلاین
دارای پنل شخصی برای مدیریت مصاحبه‌های آنلاین

تعرفه بسته‌های مصاحبه/جلسه‌ آنلاین کاران