اعضای تیم شما چقدر نگران آینده هستند و استرس دارند؟ آنها چقدر موقع گوش کردن و یا یادگرفتن مطالب تمرکز دارند؟ این موضوع می تواند نشانه هایی از نبود ذهن آگاهی باشد. اما ذهن آگاهی چیست و چه تاثیری روی سلامتی و موفقیت ما دارد؟

ذهن آگاهی یا همان Mindfulness به معنی آگاه بودن از افکار، رفتار و هیجانات در هر لحظه است؛ یعنی اینکه بدانیم در لحظه چه احساسی داریم و چطور فکر می کنیم؛ ذهن آگاهی به ما کمک می کند روی مسائل، توجه و تمرکز بیشتری داشته باشیم و در کار و زندگی تصمیم های بهتری بگیریم.
چرا ذهن آگاهی مهم است؟
1. با ذهن آگاه تر می توانیم احساس واقعی مان را در لحظه بهتر بشناسیم به همین خاطر آرامش بیشتری داریم و از لحظات بیشتر لذت می بریم.
2. زمانی که آگاهی ذهنی بیشتری داریم، اضطراب و استرس مان کمتر است. چون آگاهانه فکر می کنیم و تصمیم می گیریم و نگران گذشته و آینده هم نیستید.
3. با یک ذهن هوشیار تمرکز ما برای یادگیری مطالب و انجام کارها چندین برابر می شود.
ذهن آگاهی چه کاربردی دارد؟
با یک ذهن آگاه تر کمتر از روی احساس و هیجان عمل می کنیم؛ به همین خاطر روانشناسان تلاش می کنند از کاربردهای ذهن آگاهی در روانشناسی بالینی و روانپزشکی برای درمان افسردگی،اضطراب،کاهش استرس و حتی درمان عادت های اشتباه استفاده کنند.