اعضای تیم شما چقدرتوانایی مقابله با شرایط سخت را دارند؟
تاب آوری (به انگلیسی Resilience ) به معنی قدرت مقابله با مشکلات و شرایط سخت زندگی است. توانایی تاب آوری به افراد امکان می دهد تا بتوانند در مواجهه با بحران های محیطی و رویدادهای ناگوار شکست نخورند یا اینکه خود را ترمیم کنند. افرادی که قدرت تاب آوری دارند به خوبی می توانند با مشکلات کنار بیایند و حتی در معرض تنش های شدید، مهارت های جدید یاد بگیرند و از نظر جایگاه اجتماعی و شغلی هم ارتقا پیدا کنند.
توانایی تاب آوری در همه افراد یکسان نیست و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. در واقع میزان تاب آوری هر فردی حاصل ویژگی های شخصیتی و محیطی هر فرد است و از طریق آموزش، یادگیری، تمرین و تجربه به دست می آید. جالب است که بدانید تاب آوری می تواند در طی زمان کاهش و یا افزایش داشته باشد.
تست تاب آوری كونور و ديويدسون مشخص می کند اعضای تیم شما چقدر توانایی تاب آوری در برابر مشکلات و شرایط سخت را دارند. در پایان تست هم تکنیک هایی برای تقویت قدرت تاب آوری ارائه شده است.