اگر به دنبال استخدام یک منشی حرفه ای هستید، تست آنلاین سنجش مهارت های منشی به شما کمک می کند توانمندی های فرد موردنظرتان را محک بزنید.
منشی ها نقش بسیار مهمی برای همه همکاران دارند. یک منشی توانمند می تواند با هماهنگی و اجرای رویه های یک شرکت یا دفتر کار، فرآیند های کسب و کار را روان کند.
از توانمندی های مهم یک منشی، حضور ذهن بالا، انجام چند کار با هم، تمرکز و دقت و کار با کامپیوتر است.
آزمون سنجش منشی کاران، سبک کار، مهارت های اداری، مهارت های کامپیوتری و در پایان مهارت دقت و تمرکز هر فرد را می سنجد. قطعا در هر یک از این مهارت ها سطوح متفاوتی از تسلط وجود دارد. به کمک نتایج این تست شما متوجه می شوید فرد موردنظر چقدر برای استخدام در شغل منشی مهارت های لازم را دارد.