اعضای تیم شما در چه زمینه هایی استعداد دارند؟
تست هوش گاردنر یا همان تست هوش چندگانه، یک آزمون بسیار جالب برای سنجش استعداد و توانایی های افراد در 8 زمینه مختلف است. طبق آزمون هوش چندگانه گاردنر ، همه انسان‌ها دارای انواع مختلفی از هوش هستند؛ در واقع یک فرد باهوش، نباید فقط ضریب هوشی (IQ) بالایی داشته باشد؛ در این نظریه برای سنجش توانمندی‌ها و استعدادهای یک انسان، ضریب هوشی را در 8 بخش زیر اندازه می‌گیرند:
1. هوش تصویری – فضایی
2. هوش کلامی – زبانی
3. هوش منطقی – ریاضی
4. هوش بدنی – جنبشی
5. هوش موسیقایی
6. هوش درون فردی
7.هوش برون فردی
8.هوش طبیعت گرا
تست هوش گاردنر با اندازه گیری میزان مشخص هر یک از این هوش‌ها تعیین می کند هر فرد در چه زمینه‌هایی مستعد است، چه توانایی‌هایی دارد و بهتر است چه مشاغلی انتخاب کند.بیشترین امتیاز مربوط به هر هوش ۵۰ است و شما می توانید با مقایسه عدد بدست آمده زمینه استعدادی هر شخص را بسنجید. بازه سنجش امتیازهای هر بخش به صورت زیر است:

  1. کمتر از 20 : پایین
  2. 20 تا 30 : متوسط
  3. 30 تا 40 : خوب
  4. 40 تا 45 : زیاد
  5. 45 تا 50 : خیلی زیاد

در این مقاله می توانید بخوانید که افراد مختلف با امتیازهای بالا در تست هوش گاردنر برای چه مشاغلی مناسب هستند.