تیپ شخصیتی اعضای تیم تان را کشف کنید. تست MBTI یا همان آزمون شخصیت شناسی مایرز-بریگز (Myers-Briggs Type Indicator) یکی از معروف ترین و جالب ترین تست های خودشناسی است که به همه افراد کمک می کند تا شناخت بهتری از خود پیدا کنند. سال هاست تست شخصیت شناسی MBTI به مدیران منابع انسانی کمک کرده تا با شناسایی دقیق تر شخصیت افراد، برای مشاغل مختلف گزینه های مناسب تری را استخدام کنند.
با انجام تست MBTI هر فرد متوجه می شود :
• درونگرا است یا برونگرا؟
• آیا شخصیتی احساسی دارد یا منطقی ؟
تحلیل تست MBTI  نقاط قوت و ضعف افراد را مشخص می کند و در نتیجه این تست، حتی می توان فهمید کدام رشته تحصیلی و حتی استخدام شدن در چه شغلی مناسب هر شخص است.
برای آشنایی بیشتر با شخصیت های تست MBTI می توانید اینجا کلیک کنید.