استخدام کارشناس خرید

business نگار خودروlocation_on بابلperson زن و مردaccess_time تمام وقت

استخدام کارشناس خرید

31 شهریور 1398
ارسال گزارشreport

warningالزامات

 • جنسیت :  زن / مرد
 • وضعیت نظام وظیفه :  مهم نیست
 • نوع قرار داد :  تمام وقت
 • سابقه کار :  کمتر از دو سال

starsمهارت های مورد نیاز

 • برقراری ارتباط موثر با دیگران
 • اصول مذاکره
 • کار تیمی
 • برنامه ریزی و سازماندهی
 • اتوماسیون اداری
 • چانه زنی
 • آشنایی با امور قراردادها
برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید