خدمات کار و استخدام کاران برای صاحبان کسب وکارها

اگر شما هم صاحب یک کسب و کار هستید برای حل مشکلات تان در زمینه جذب و استخدام و مدیریت منابع انسانی می توانید کارتان را به کاران بسپارید. سامانه هوشمند کاران با آدرس karan.ir به همراه تیم مجرب منابع انسانی آن، آماده ارائه خدمات زیر به شما هستند:

خدمات کار و استخدام کاران برای صاحبان کسب وکارها

 

ارائه تمام خدمات جذب و استخدام:

   

 1.  برگزاری جلسه حضوری و تلفنی با کارفرما و معرفی نماینده کارفرما و تعیین ایمیل به منظور مکاتبات
 2. تهیه گزارش جلسه و تعیین نیازمندی‌ کارفرما برای استخدام منابع انسانی
 3. دریافت اطلاعات اولیه ردیف‌ یا ردیف های شغلی مورد نظر از کارفرما با توجه به فرم «مشخصات ردیف شغلی»
 4.  ارسال پیش فاکتور و پرداخت از طرف کارفرما و ارسال تصویر فیش واریز شده
 5. تهیه شرح وظایف شغل موردنظر
 6. طراحی و انتشار آگهی استخدامی کارفرما در سامانه و شبکه‌ی اجتماعی کاران
 7. دریافت، بررسی و غربال گری اولیه بانک رزومه موجود و رزومه های رسیده
 8. تعیین قرار مصاحبه‌ی تلفنی، حضوری و فنی از میان برگزیدگان و انجام مصاحبه‌ی شغلی
 9. تهیه و ارسال ویدئو رزومه از کارجویان برای معرفی بهتر منتخبان به کارفرمایان
 10. ارزیابی مصاحبه‌ی شغلی و معرفی کارجوهای برگزیده از طریق ایمیل به کارفرما
 11. هماهنگی با کارجو برای حضور در مصاحبه شغلی کارفرما
 12.  تماس با کارفرما وکارجو برای اطلاع از وضعیت مصاحبه شغلی و استخدام
 13.  استعلام فرد منتخب کارفرما از محیط‌ کاری قبلی
 14. ارسال گزارش جامع استخدام برای کارفرما
 1. حضور نماینده مجرب کاران در مصاحبه استخدامی کارفرما با کارجو به منظور "هدایت مصاحبه در محل کارفرما" در صورت درخواست کارفرما
 1. ارزیابی وضعیت استخدام و معرفی کارجوی دوم در صورت رد فرد معرفی شده
 2. ارسال فاکتور نهایی برای تسویه هزینه استخدام

 

ارائه خدمات مشاوره برای بهبود وضعیت منابع انسانی شرکت ها

پشتیبانی آنلاین، تلفنی و حضوری کارفرمایان برای پیگیری موضوع استخدام

تهیه شرح وظایف شغلی مورد نیاز کارفرما

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی موردنیاز کسب و کارها

ارائه خدمات برند کارفرمایی

ارائه مشاوره خروج نیروها

برگزاری کارگاه های توانمندسازی منابع انسانی شرکت ها و سازمان ها

نظرات و پاسخ‌های شما
برای ثبت نظر وارد شوید
آگهی‌های شغلت رو قبل از بقیه ببین!