قانون پرداخت عیدی کارگران و مبلغ عیدی سال 1400

پرداخت عیدی آخر سال کارگران و کارمندان مطابق قانون تعیین شده است. در این مقاله کاران با فرمول محاسبه مبلغ عیدی پایان سال آشنا می شویم.

قانون پرداخت عیدی کارگران و مبلغ عیدی سال 1400

عیدی هر کارگر بعد از یک سال چقدر است؟

مطابق قانون تامین منافع کارگران، تمام کارفرمایان در کارگاه های مشمول قانون کار، براساس قرارداد کاری، موظفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل 60 روز آخرین مزد را بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. با این حساب هر کارفرما باید حداقل دو برابر پایه حقوق(60 روز کاری) و حداکثر سه برابر پایه حقوق( 90 روز کاری) را به کارمندان عیدی دهد.

عیدی کارگران با سابقه کار کمتر از یک سال چقدر است؟

تبصره 1 همین ماده قانونی می گوید مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید براساس60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. به عنوان مثال کارگر یا کارمندی که یک ماه فقط سابقه کار دارد یک 12 ام حداقل میزان عیدی( 60 روز حقوق) را دریافت می کند.

زمان پرداخت عیدی چه زمانی است؟

در قانون زمان قطعی برای پرداخت عیدی کارکنان مشخص نشده است و براساس عرف کارگاه‌ها، کارفرمایان در ۲ ماه پایانی سال عیدی کارگران خود را پرداخت می‌کنند و معمولاً سقف پرداخت عیدی کارکنان پایان اسفندماه است.مبلغ عیدی سال 99  را از اینجا ببینید.

مبلغ عیدی سال 1400 چقدر است؟

برای آنکه بتوانید مبلغ عیدی سال ۱۴۰۰ را محاسبه کنید، ابتدا باید حداقل و حداکثر آن را به دست آورید که این مبلغ براساس میزان مصوب پایه حقوق سال 1400 محاسبه خواهد شد؛ با این حال طبق قانون حداقل میزان عیدی سال 1400 معادل 60 ضربدر میزان حقوق روزانه است و حداکثر میزان عیدی سال 1400 برابر 90 ضربدر میزان حقوق رزوانه محاسبه می شود. همه چیز درباره افزایش پایه حقوق در سال 1400 را از اینجا بخوانید.

 مرجع رسیدگی به تخلف کارفرما در پرداخت نکردن عیدی کجاست؟

رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون پرداخت عیدی در صلاحیت مراجع مشخص شده در فصل حل اختلافات قانون کار است. 

 

بیشتر بخوانید:

سر حقوق چگونه مذاکره کنیم؟

آشنایی با تمام حقوق کاری شما در زمان بیماری

نظرات و پاسخ‌های شما
برای ثبت نظر وارد شوید
آگهی‌های شغلت رو قبل از بقیه ببین!