24 میلیون نفر در ایران شاغل هستند

نرخ بیکاری سال ۱۳۹۷ با رشد ۰.۱ درصدی به ۱۲ درصد رسیده است و این در حالی است که حدود 24 میلیون نفر در کشور شاغل هستند.

 24 میلیون نفر در ایران شاغل هستند

 

نرخ بیکاری سال ۱۳۹۷ با رشد ۰.۱ درصدی به ۱۲ درصد رسیده است و این در حالی است که حدود ۲۴ میلیون نفر در کشور شاغل هستند.

به گزارش ایسنا، بررسی اطلاعات مرکز آمار در رابطه با وضعیت نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد تعداد شاغلین در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۴۵ نفر رسیده‌اند که نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود چهار میلیون و ۶۴۰ هزار نفر افزایش دارد.

بر این اساس نرخ بیکاری کل در سال قبل بیانگر آن است که ۱۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند که حدود ۰.۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.

 

۲۵ درصد جوانان در سال ۹۷ بیکار بوده اند

در سال گذشته، ۴۰.۵ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (۱۳۹۶)، ۰.۴ درصد افزایش دارد.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۲۵.۱ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ۱۳۹۷ بیکار بوده‌اند که نسبت به سال قبل هیچ گونه تغییری ندارد.

همچنین نسبت اشتغال در سال ۱۳۹۷ به ۳۵.۶ درصد رسید که نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش ۰.۳ درصدی داشته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۰.۸ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیر کاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۸.۳ درصد از شاغلین ۱۰ ساله و بیش‌تر، ۴۹ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

در سال ۱۳۹۷، بخش خدمات با ۵۰.۳ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و بخش‌های صنعت با ۳۲.۰ درصد و کشاورزی با ۱۷.۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بیکاری

نرخ بیکاری ۱۲.۱ درصدی در زمستان ۹۷

اما بررسی وضعیت نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیش‌تر در فصل پایانی سال گذشته نشان می‌دهد که ۱۲.۱ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند که نسبت به زمستان۱۳۹۶ هیچ گونه تغییری نداشته است. در این بین جمعیت بیکار کشور با ۶۸ هزار نفر افزایش به سه میلیون ۲۲۱ هزار نفر رسیده است.

همچنین ۳۹.۵ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۳۹۶) ۰.۱ درصد افزایش داشته است.

جمعیت شاغلین ۱۰ ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون ۳۱۳ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۰۲ هزار نفر افزایش داشته است.

در زمستان ۱۳۹۷، بخش خدمات با ۵۱.۶ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲.۴ درصد و کشاورزی با ۱۶ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۲۵.۵ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ۱۳۹۷ بیکار بوده‌اند که این رقم در مدت زمان مشابه ۰.۲ درصد افزایش یافته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص نیز از این حکایت دارد که در زمستان ۱۳۹۷، ۱۱.۵ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیر کاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۵.۵ درصد از شاغلین ۱۰ ساله و بیش‌تر، ۴۹ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

نظرات و پاسخ‌های شما
برای ثبت نظر وارد شوید
آگهی‌های شغلت رو قبل از بقیه ببین!