صدور مجوز فعالیت کاریابی الکترونیکی شد

صدورمجوز فعالیت دفاترکاریابی غیردولتی داخلی و خارجی برای تسهیل در روند صدور مجوز کسب و کارها به صورت الکترونیکی امکان پذیر شد.

صدور مجوز فعالیت کاریابی الکترونیکی شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی این سامانه آنلاین را با آدرس  http://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir در راستای تحقق شعار شفافسازی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز ایجاد تسهیل در روند صدور مجوزهای کسب و کار و توسعه دولت الکترونیک، ایجاد کرده است.  این موضوع طی بخشنامه‌ای به کلیه ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها برای اجرا ابلاغ شده است.

متقاضیان دریافت مجوز دفاتر کاریابی می توانند با مراجعه به این سامانه اقدام کنند.

راه اندازی سامانه صدور مجوز فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی به منظور اجرای مفاد آئین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی مصوب سال ۱۳۸۷ هیئت وزیران صورت گرفته که صدور و تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی و خارجی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول کرده است.

نظرات و پاسخ‌های شما
برای ثبت نظر وارد شوید
آگهی‌های شغلت رو قبل از بقیه ببین!