طرح ملی مشاغل خانگی رونمایی شد

طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین مشاغل خانگی برای ۶ هزار زن سرپرست خانوار در ۲۳ استان با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا خواهد شد.

طرح ملی مشاغل خانگی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آیین مبادله موافقت نامه همکاری سه جانبه بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی برگزار شد.

بر مبنای این موافقنامه طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین مشاغل خانگی برای ۶ هزار زن سرپرست خانوار در ۲۳ استان با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،کارفرمایی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اجرای جهاد دانشگاهی اجرا خواهد شد. گفتنی است به این ۲۳ استان، استان فارس نیز اضافه شده و ۶۰۰۰ زن هدف به ۶۲۰۰ نفر می رسند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهناز امامدادی رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم رونمایی از توافق‌نامه سه‌جانبه برای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، نکات مهم در این طرح را توسعه رشته‌های نوین، توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی، پایدارسازی مشاغل، توسعه فعالیت‌های شبکه‌ای، مشاوره و ارزیابی متقاضیان، تنوع شیوه‌های آموزشی، اتصال به بازار و کاهش وابستگی به تسهیلات عنوان کرد.

وی گفت: در گذشته متقاضی مشاغل خانگی ثبت نام خود را در سامانه انجام می‌داد و صدور مجوز انجام می‌شد و سپس به مرحله حمایت‌های قانونی و مالی می‌رسیدیم، اما اکنون به مرحله نظارت توسط کارگروه تخصصی اشتغال استان، مراحل دیگری ازجمله جلب مشارکت خصوصی، صدور مجوز بر اساس مزیت‌ها، توانمندسازی متقاضیان و اتصال به بازار و همچنین حمایت‌های هدفمند نیز افزوده شده است.

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مشاغل خرد و خانگی که مرحله توانمندسازی ازجمله ارتقای کمی و کیفی محصول، استانداردسازی، توسعه بازار، توسعه محصول، تخصصی شدن و مشاوره‌های تخصصی و تأمین مالی و همچنین حمایت‌های غیرمالی از جمله بیمه و مالیات را می‌گذارنند، علاوه بر بازارهای محلی توانایی دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و بازارهای ملی و بین‌المللی نیز پیدا می‌کنند.

امامدادی حاصل توزیع تخصصی، ارزش افزوده مناسب برای تولیدکنندگان و قدرت بالای چانه‌زنی برای فروش را به مؤلفه‌هایی برای رسیدن به بازارهای ملی و بین‌المللی و همچنین منطقه‌ای برشمرد.

وی مراحل اجرای را شامل شناسایی مزیت‌ها و فرصت‌ها، توانمندسازی متقاضیان مشاغل خانگی و اتصال متقاضیان مشاغل خانگی به بازار عنوان کرد و گفت: در مرحله شناسایی مزیت‌ها و فرصت‌ها، هم بررسی ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و امکانات موجود انجام می‌شود و هم تعامل با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مدنظر قرار گرفته است.

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم‌ترین مرحله را اتصال به بازار و توسعه و پایدارسازی کسب و کار برشمرد و افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در این مرحله جلب مشارکت کارآفرینان، خبرگان و خیرین و تیم‌سازی و شبکه‌سازی مدنظر قرار می‌گیرد. همچنین هدایت و مشاوره صاحبان مشاغل به ارتقای کمیت و کیفیت، برندسازی، کمک به تنظیم برنامه‌های تولید و فروش و شکل‌دهی و ظرفیت‌سازی بازارهای فیزیکی و الکترونیکی و اتصال به بازار و بنگاه‌های بالادستی مدنظر است.

امامدادی با اشاره به اجرای الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در مرحله پایلوت گفت: الگوی فوق در دو بخش انجام می‌شود؛ اول به شکل کلی در تمام استان‌ها با محوریت وزارت کار و همکاری دستگاه‌های اجرای ذیربط؛ شامل شناسایی و انتخاب رشته‌های اولویت‌دار منطقه، شناسایی کارآفرینان، افراد توانمند و بنگاه‌های بالادستی و شبکه‌های کسب و کار پیگیری عرضه محصولات صاحبان مشاغل خانگی در بازارهای استان انجام می‌شود و در مرحله‌ای دیگر که با همکاری جهاد دانشگاهی به عنوان تسهیل‌گر در حال اجراست، این مراحل در ۹ استان به صورت پایلوت اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اهم اقدامات به عمل آمده در اجرای این طرح در ۹ استان یادشده گفت: شناسایی ۲۶۱ مورد مزیت‌های نسبی در استان های پایلوت، شناسایی و جلب مشارکت ۱۵۰ بنگاه، تعاونی و خوشه‌های کسب و کار، جلب مشارکت ۵۵۰۰ نفر از کارآفرینان، افراد پشتیبان و خیرین، هدایت و مشاوره بیش از ۱۳ هزار نفر از صاحبان مشاغل خانگی به ارتقای کمیت و کیفیت محصولات، برندسازی برای ۲۲۰۰ محصول، کمک به تنظیم برنامه‌های تولید و فروش ۱۰۰ هزار نفر از صاحبان مشاغل، اتصال حدود هزار نفر به بازار و بنگاه‌های بالادستی،‌ استعدادسنجی ۳۳ هزار نفر از متقاضیان و هدایت ۲۳ هزار نفر از آنان ازجمله اقدامات انجام‌شده است.

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس موافقت‌نامه‌ای که امروز از آن رونمایی می‌شود، طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین مشاغل خانگی با هدف ایجاد اشتغال برای ۶ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار در ۲۳ استان اجرا خواهد شد.

به گفته امامدادی این طرح با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان کارفرما، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ناظر و جهاد دانشگاهی به عنوان مجری، اجرا خواهد شد. اعتبارات طرح به مبلغ ۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تأمین شده است.

همچنین به گفته وی در این طرح استان‌هایی که در سیل فروردین ۱۳۹۸ آسیب دیده‌اند در اولویت قرار می‌گیرد.

نظرات و پاسخ‌های شما
برای ثبت نظر وارد شوید
آگهی‌های شغلت رو قبل از بقیه ببین!