شغل خبرنگاری در فهرست مشاغل سخت قرار می گیرد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال قرار دادن شغل خبرنگاری در لیست مشاغل سخت است.

شغل خبرنگاری در فهرست مشاغل سخت قرار می گیرد

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی، محمد شریعتمدی، وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت: شغل خبرنگاری درحوزه مطبوعات و تمام خبرگزاری ها در رسته مشاغل سخت طبقه بندی می شود.

محمد شریعتمداری در این رابطه ادامه داد: قراراست سازوکاری برای خبرنگارانی که در پرداخت حق بیمه‌هایشان فاصله ایجاد شده، در نظر گرفته شود و حتی امکان دارد از محل یارانه‌ها این مشکل حل شود.

با وجود اینکه وزرای متعددی تاکنون در رابطه با این موضوع در دوره های مختلف وعده داده اند، اما تاکنون شغل خبرنگاری در فهرست مشاغل سخت کشور قرار نگرفته و خبرنگاران نتوانسته اند از مواهب تعیین شده در این رابطه استفاده کنند.

نظرات و پاسخ‌های شما
برای ثبت نظر وارد شوید
آگهی‌های شغلت رو قبل از بقیه ببین!