فرصت ویژه برای استخدام فارغ التحصیلان بیکار!

طرح کارورزی برای اشتغال فارغ التحصیلان بیکار در سراسر کشور اجرا می شود.

فرصت ویژه برای استخدام فارغ التحصیلان بیکار!

 

 به گزارش روابط عمومی کاران، تمام کاریابی‌ها و مراکز مشاوره شغلی می‌توانند در طرح اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی که تحت عنوان «طرح کارورزی» به عنوان یکی از برنامه‌های اشتغالزایی دولت شناخته می‌شوند، مشارکت کنند.

مطابق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اجرای طرح کارورزی علاوه بر معرفی فارغ التحصیلان بیکارِ دارای مدرک تحصیلی لیسانس به بالا به بازار کار، کارفرمایان نیز در صورت جذب این افراد تا دو سال از پرداخت حق بیمه فرد به کارگمارده شده به تأمین اجتماعی معاف می‌شوند.

در این طرح، کارفرمایان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها به صورت مستقیم از طریق کاریابی ها در تماس خواهند بود تا این ارتباط به یک استخدام موفق منجر شود. از این محل منتفع شوند، گفت: ضمن اینکه بیمه بیکاری و انجام امور مربوط به اتباع خارجی هم به کاریابی‌های منتخب واگذار شده و در حال اجرا است.

 

فارغ التحصیلان برای استخدام چه کنند؟

۱- مراجعه فارغ التحصیلان جویای کار (لیسانس و بالاتر) به دفاتر کاریابی.

۲- راهنمایی و مشاوره شغلی و ثبت نام از فارغ التحصیلان جویای کار (بدون دریافت وجه مشاوره و ثبت نام).

۳- معرفی فارغ التحصیلان جویای کار به کارفرمایان متقاضی جذب نیروی کار جدید.

تبصرهدرصورتی که کارفرمایی متقاضی بهره مندی از معافیت‌های بیمه‌ای (به مدت یک سال) باشد، دفتر کاریابی مکلف به اخذ، بررسی و تطبیق مدارک و مستندات موجود با ضوابط اجرایی طرح می‌باشد.

۴- بکارگیری و جذب فارغ التحصیلان جویای کار توسط کارفرما مطابق گردش کار اعلامی در این شیوه نامه.

۵- دریافت حق الزحمه مشاوره شغلی، ثبت نام و بکارگماری توسط کاریابی پس از اشتغال نیروی کار.

۶- در صورت عدم بکارگیری فارغ التحصیل جویای کار در فرصت‌های شغلی معرفی شده از طریق کاریابی یا اعمال مشوق‌های بیمه‌ای یک ساله و تمایل متقاضی به سپری نمودن دوره کارورزی، کاریابی می‌تواند فارغ التحصیل جویای کار را جهت طی دوره آموزش کارورزی به واحد پذیرنده‌ای که شناسایی و در سامانه ثبت می‌نماید، معرفی کند.

۷- انجام دوره کارورزی توسط فارغ التحصیل جویای کار واجد شرایط طی دوره چهار تا شش ماهه در واحد پذیرنده‌ای که کاریابی شناسایی و ثبت نام  کرده است.

تبصره: در واحدهای پذیرنده‌ای که توسط کاریابی شناسایی و در طرح کارورزی مشارکت می کنند در صورت بکارگماری کارورزان (جهت استفاده از مشوق‌های بیمه‌ای دو ساله) حداقل یک ماه قبل از اتمام دوره کارورزی، حق الزحمه کاریابی معادل یک ماه کمک هزینه آموزشی همان کارورز خواهد بود.

۸- معرفی کارورز آموزش دیده (لیسانس و بالاتر) به کارفرمای واجد شرایطی که در دوره آموزش کارورزی مشارکت نداشته ولی متقاضی بکارگماری کارورزان جهت استفاده از مشوق‌های بیمه‌ای دوساله است.

تبصره: در صورت عدم تمایل کارجو برای شرکت در دوره کارورزی پس از گذشت دو ماه از ثبت نام، کاریابی می‌تواند حق ثبت نام و مشاوره را از کارجو اخذ کند.

نظرات و پاسخ‌های شما
برای ثبت نظر وارد شوید
آگهی‌های شغلت رو قبل از بقیه ببین!