قانون سنوات در کار و نحوه محاسبه مبلغ سنوات

سنوات چیست و چگونه محاسبه میشود؟ در این مقاله کاران با روش محاسبه سنوات کاری و قانون سنوات در کار آشنا می شویم.

قانون سنوات در کار و نحوه محاسبه مبلغ سنوات

در ابتدا بهتراست با تفاوت حق سنوات و پایه سنوات آشنا شویم.

 

سنوات چگونه پرداخت می شود؟


پایه سنوات، بخش حمایتی حقوق پایه است. این بخش شامل حق مسکن، حق اولاد، بن و خواربار و ... است. پایه سنوات به صورت ماهیانه یا در آخر سال به کارمندان پرداخت می‌شود.
 حق سنوات که با نام های مزایای اتمام کار و مزایای پایان خدمت هم شناخته می‌شود، کمک هزینه‌ای است که کارفرما در پایان قرار داد باید آن را پرداخت کند. 
برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها در پایان هر سال اقدام به پرداخت حق سنوات می‌کنند و برخی دیگر در هنگام بازنشستگی یا قطع همکاری این مبلغ را می‌پردازند. کارمندان و کارگرانی که دارای سابقه کاری یک ساله باشند یا به مدت یک سال پایه سنوات دریافت کنند، مشمول دریافت حق سنوات هستند.


مبلغ عیدی کارکنان در سال 99 را اینجا ببینید.


نحوه محاسبه حق سنوﺍﺕ :


طبق ماﺩﻩ ۲۴ قانون کار در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما موظف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، مبلغی معادل یک ماه حقوق (بر اساس آخرین حقوق) به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.


فرمول محاسبه حق سنوات: سابقه کار (به تعداد سال) ضربدر حقوق ماهیانه (آخرین حقوق)
اگر کارفرما حق سنوات را سالانه پرداخت کند حق سنوات فرد معادل یک ماه حقوق اش خواهد بود. 


با حقوق کاری تان در زمان بیماری و مرخصی استعلاجی آشنا شوید.

 

نحوه محاسبه پایه سنوات ماهانه:


در صورت یکساله بودن سابقه کار تعداد روزهای کاری ماه را باید ضربدر پایه سنوات کرد  و به صورت زیر تعریف می شود:
فرمول محاسبه پایه سنوات ماهانه = تعداد روزهای کاری ماه × پایه سنوات اعلام شده سال

 

بیشتر بخوانید:

با نحوه نوشتن قرارداد کاری آشنا شوید و نمونه قرارداد استخدام تمام وقت را ببینید.

نظرات و پاسخ‌های شما
برای ثبت نظر وارد شوید
آگهی‌های شغلت رو قبل از بقیه ببین!