فارغ التحصیلان جویای کار به کجا مراجعه کنند؟

تمام فارغ التحصیلان دانشگاه ها می توانند پس از اتمام تحصیلات و یا حتی در حین آن برای گذراندن طرح های کارورزی و در نهایت استخدام به دفاتر کاریابی مراجعه کنند.

فارغ التحصیلان جویای کار به کجا مراجعه کنند؟

به گزارش روابط عمومی کاران و براساس اعلام دفتر نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج)  به عنوان یکی از طرح‌های اشتغالزای دولت ذیل برنامه اشتغال فراگیر است که سه طرح «کارورزی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار»، «مهارت آموزی در محیط کار واقعی» و «مشوق بیمه‌ای کارفرمایی» را شامل می‌شود.

بر اساس طرح کارورزی، افراد فارغ التحصیل دانشگاهی پس از ثبت نام در سامانه کارورزی و احراز صلاحیت در سامانه کارورزی با آدرس http://www.portaltvto.com/internship/main_page/main، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واحدهای تولیدی و اقتصادی برای طی دوره کارورزی معرفی می شوند تا در دوره ۴ تا ۶ ماهه با یک سوم حداقل دستمزد در یک بنگاه اقتصادی مشغول به کار شوند. اما دولت برای ترغیب کارفرمایان به جذب این افراد پس از اتمام دوره کارورزی مشوق بیمه‌ای برای کارفرمایان در نظر گرفته است. 

همچنین در این طرح فارغ التحصیلان می توانند با مراجعه به اولین شعبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نزدیکی منطقه سکونت خود فهرست کاریابی های مجاز این وزارتخانه را برای گذراندن دوره کارورزی خود را انتخاب کنند و سپس مراجل زیر را طی کنند.

فرایند کار و نحوه مشارکت دفاتر کاریابی

۱- مراجعه فارغ التحصیلان جویای کار (لیسانس و بالاتر) به دفاتر کاریابی.

۲- راهنمایی و مشاوره شغلی و ثبت نام از فارغ التحصیلان جویای کار (بدون دریافت وجه مشاوره و ثبت نام).

۳- معرفی فارغ التحصیلان جویای کار به کارفرمایان متقاضی جذب نیروی کار جدید.

تبصره: درصورتی که کارفرمایی متقاضی بهره مندی از معافیت‌های بیمه‌ای (به مدت یک سال) باشد، دفتر کاریابی مکلف به اخذ، بررسی و تطبیق مدارک و مستندات موجود با ضوابط اجرایی طرح می‌باشد.

۴- بکارگیری و جذب فارغ التحصیلان جویای کار توسط کارفرما مطابق گردش کار اعلامی در این شیوه نامه.

۵- دریافت حق الزحمه مشاوره شغلی، ثبت نام و بکارگماری توسط کاریابی پس از اشتغال نیروی نیروی کار.

۶- در صورت عدم بکارگیری فارغ التحصیل جویای کار در فرصت‌های شغلی معرفی شده از طریق کاریابی یا اعمال مشوق‌های بیمه‌ای یک ساله و تمایل متقاضی به سپری نمودن دوره کارورزی، کاریابی می‌تواند فارغ التحصیل جویای کار را جهت طی دوره آموزش کارورزی به واحد پذیرنده‌ای که شناسایی و در سامانه ثبت می‌نماید، معرفی کند.

۷- انجام دوره کارورزی توسط فارغ التحصیل جویای کار واجد شرایط طی دوره چهار تا شش ماهه در واحد پذیرنده‌ای که کاریابی شناسایی و ثبت نام نموده است.

تبصره: در واحدهای پذیرنده‌ای که توسط کاریابی شناسایی و در طرح کارورزی مشارکت می‌نمایند در صورت بکارگماری کارورزان (جهت استفاده از مشوق‌های بیمه‌ای دو ساله) حداقل یک ماه قبل از اتمام دوره کارورزی، حق الزحمه کاریابی معادل یک ماه کمک هزینه آموزشی همان کارورز خواهد بود.

۸- معرفی کارورز آموزش دیده (لیسانس و بالاتر) به کارفرمای واجد شرایطی که در دوره آموزش کارورزی مشارکت نداشته ولی متقاضی بکارگماری کارورزان می‌باشد جهت استفاده از مشوق‌های بیمه‌ای (دو ساله).

تبصره: در صورت عدم تمایل کارجو برای شرکت در دوره کارورزی پس از گذشت دو ماه از ثبت نام، کاریابی می‌تواند حق ثبت نام و مشاوره را از کارجو اخذ نماید.

نظرات و پاسخ‌های شما
برای ثبت نظر وارد شوید
آگهی‌های شغلت رو قبل از بقیه ببین!