درصورت اخراج به دلیل کرونا چه کار کنیم؟

اگر به خاطر کرونا شغلتان را از دست داده اید و به دلیل کرونا اخراج شده اید این مقاله کاران به شما کمک می کند تا با حق و حقوق قانونی تان آشنا شوید.

درصورت اخراج به دلیل کرونا چه کار کنیم؟

به ندرت پیش می‌آید که کارفرمایی بخواهد تنها به دلیل دوران یک بیماری مثل کرونا کارمندش را اخراج کند، با این حال ممکن است برخی شرکت‌ها و کسب و کارها به دلیل شرایط سخت اقتصادی ناشی از کرونا، کسب وکارشان را تعطیل کنند. به هر ترتیب اگر کارفرمایی کارمند یا کارگر خود را که هنوز قرارداد کاری آن پایان نیافته به دلیل بیماری کرونا و یا تعطیلی شرکت اخراج کند، مطابق قانونی این اخراج غیر قانونی محسوب می‌شود و فرد بیکار شده می‌تواند از حقوق و مزایایی مانند بیمه بیکاری یا مقرری مربوط به سوابق کاری‌اش استفاده کند. مقاله محاسبه بیمه بیکاری کاران به شما کمک می‌کند مبلغ بیمه بیکاری خود را محاسبه کنید. اگر می‌خواهید بدانید چند سال بیمه بیکاری به شما تعلق می گیرد اینجا کلیک کنید.

 

 

چه زمانی باید اقدام کنیم؟

بر اساس ماده 20 قانون کار، کارمند یا کارگر در صورت اخراج غیرقانونی و تحمیلی از سوی کارفرما، باید ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما در شعبه تامین اجتماعی مربوطه به سوابق کاری خود مراجعه کند و در خواست بازگشت به کار ارائه کند. این هیات تشخیص، کارفرما را فراخوانده و در این خصوص از او توضیح می‌خواهد.

 

در قراردادهای استخدامی باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

 

چه حقوقی در ارتباط با اخراج غیرقانونی داریم؟

اگر اخراج کارگر بر اساس دلایل موجه و با طی مراحل قانونی و منطبق با ماده 27 قانون کار باشد کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر است؛ یعنی علاوه برمطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل 1 ماه حقوق کارگر را به عنوان "حق سنوات" موظف به پرداخت است؛  اما اگر کارفرمایی دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد مانند ابتلا کارگر یا کارمند به بیماری کرونا در این صورت، هیات تشخیص حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر می‌کند.

اگر کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند یا کارگر تمایلی به بازگشت به محیط قبلی را نداشته باشد، دراین صورت، کارفرما مکلف است از تاریخ اخراج حقوق کارگر را تا پایان قرارداد پرداخت کرده و به ازای هر سال سابقه کار، معادل 45 روز حقوق به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کند. البته باید به این نکته توجه کنیم که در حالت عادی، بر اساس ماده 27 قانون کار، حق سنوات به ازای سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق محاسبه می‌شود.

همچنین اگر میخواهید بدانید چطور می‌توان از مرخصی استعلاجی کرونا استفاده کرد مقاله مرخصی استعلاجی کرونا در کاران را بخوانید.

با توجه به اینکه خروج از هر مجموعه ای نیز جزء رفتار حرفه ای ما محسوب می شود خوب است مقاله چرا و چگونه باید یک محیط کاری را محترمانه و حرفه‌ای ترک کنیم را مطالعه کنید.

نظرات و پاسخ‌های شما
برای ثبت نظر وارد شوید
آگهی‌های شغلت رو قبل از بقیه ببین!