برقراری ارتباط احساسی با همکاران در محیط کار؛ درست یا اشتباه؟

آیا برقراری ارتباط احساسی در محیط کار با همکاران و یا حتی مدیران کار درستی است؟این سوالی که در ادامه این مقاله کاران درباره اش متوجه می شویم.

برقراری ارتباط احساسی با همکاران در محیط کار؛ درست یا اشتباه؟

افراد در محل کار خیلی از ویژگی‌های خود را بروز می‌دهند و این موضوع باعث ایجاد شناخت بیشتر در محل کار می شود.

بنابراین محل کار یکی از فضاها و موقعیت‌های خوب برای آشنایی و ازدواج است. اما آیا ایجاد چنین روابطی احساسی در محیط کار درست است.

برای پی بردن به این موضوع و آشنایی با چالش های آن این ویدئو را مشاهده کنید.

 

 

 

بیشتر بخوانید:

نظرات و پاسخ‌های شما
برای ثبت نظر وارد شوید
آگهی‌های شغلت رو قبل از بقیه ببین!