شما نمی توانید هم مدیر مالی باشید هم مدیر منابع انسانی!

درحال حاضر در بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط، شغل مدیریت منابع انسانی با مسئولیت‌هایی مانند مدیریت مالی و یا اداری تلفیق شده است؛ موضوعی که از نظر مدیران منابع انسانی قاعده نادرستی است که باعث می شود در انجام وظایف این مدیران تاثیر منفی بگذارد.

شما نمی توانید هم مدیر مالی باشید هم مدیر منابع انسانی!

نوشین زند مدیر منابع انسانی شرکت نرم افزاری مبنا، در این رابطه معتقد است فردی که به عنوان مدیر منابع انسانی فعالیت می‌کند باید تمام ذهنش معطوف به مدیریت سرمایه‌های سازمان باشد و نباید به موارد دیگر مثل اداری و مالی توجه کند.

او در این رابطه توضیح می دهد: اگر فردی همزمان بخواهد این چند سمت را با هم داشته باشد عملا با یک تضاد کاری و شخصیتی روبه رو می‌شود؛ چراکه یک مدیر منابع انسانی باید یک شخصیت برونگرا و یک مدیر مالی باید یک شخصبت درون گرا داشته باشد و شما نمی توانید هر دو موضوع را در یک فرد تجمیع کنید. ویژگی‌های شغلی مالی و اداری با مدیر منابع انسانی هم کاملا متفاوت است؛ از این نظر که مدیران مالی یا اداری باید در قالبی مطالبه گر به دنبال رعایت ضوابط اداری از سوی پرسنل باشند درصورتی که مدیران منابع انسانی باید تلاش کنند مشکلات پرسنل را از طریق ارتباط با آنها حل کنند. بنابراین رویکرد این سه شغل کاملا با یکدیگر متفاوت است و به سختی می‌توان میان انها توازن برقرار کرد.

به گفته این مدیر منابع انسانی، چهره یک مدیر منابع انسانی برای افراد باید مطلوب باشد در صورتی که این موضوع درباره یک مدیر مالی یا اداری ضرورتی ندارد. بنابراین جمع سه موضوع شغلی مدیریت مالی، اداری و منابع انسانی کاملا یک ترکیب اشتباه است و به سازمان‌ها آسیب می‌رساند. 

 

بیشتر بخوانید:

بسیاری از مدیران استارتاپ ها با تجاری سازی و مدیریت منابع انسانی آشنا نیستند

هنوز شک دارم منابع انسانی درکشور ما یک منبع به حساب آید!

نظرات و پاسخ‌های شما
برای ثبت نظر وارد شوید
آگهی‌های شغلت رو قبل از بقیه ببین!