نمونه نامه گواهی کسر از حقوق و کاربرد آن

گواهی و یا نامه کسر از حقوق نامه ای است که طی آن پرداختی مستقیماً از دستمزد کارمند به دلیل تعهدات مالی به منظور گرفتن وام کسر می‌شود. در این مقاله کاران می توانید یک نمونه نامه کسر از حقوق ببینید.

نمونه نامه گواهی کسر از حقوق و کاربرد آن

کاربرد گواهی کسر از حقوق

متقاضی نامه کسر از حقوق، اغلب موارد کارمندی است که به دنبال گرفتن وام بانکی یا دادن ضمانت است. به همین خاطر مخاطب گواهی کسر از حقوق می تواند یک شعبه بانکی یا سازمان ارائه کننده خدمات مالی باشد. در واقع کارکرد اصلی نامه کسر از حقوق به منظور ضمانت پرداخت اقساط وام گرفته شده به بانک یا سازمان مربوطه است.

برخی از شرکت های خصوصی حاضر به دادن نامه کسر از حقوق نیستند چراکه کارمندان شرکت های خصوصی معمولا قراردادهای بلند مدتی با کارفرما ندارند و این موضوع باعث می شود برخی ها بخواهند از این گواهی سواستفاده کنند.

از طرف دیگر بسیاری ار بانک ها نامه کسر از حقوق شرکت های خصوصی را قبول ندارند. آنها برای ارائه وام, تنها گواهی کسر از حقوق کارمندان دولت یا شرکت های بزرگ یا سهامی عام را می پذیرند. گرچه طی مدت اخیر حتی سازمان های دولتی هم از دادن نامه کسر از حقوق خودداری می کنند مگر در شرایطی که فرد متقاضی این گواهی در استخدام رسمی دولت باشد.

 

نمونه نامه و گواهی اشتغال به کار و کاربرد آن

 

در ادامه می توانید یک نمونه نامه گواهی اشتغال به کار با ذکر کسر حقوق را مشاهده کنید.

شماره…………….
تاریخ…………………
پیوست…………………

بسمه تعالی

از : شرکت ………………….
 
به : بانک / موسسه مالی شعبه ……………………….
 
موضوع : گواهی ضمانت – گواهی کسر از حقوق
 
 

با سلام و احترام

بدینوسیله بنا بر تقاضای جناب آقای / سرکار خانم ……………..به شماره ملی …… گواهی می شود نامبرده فوق کارمند قراردادی / پیمانی / رسمی و شاغل در این شرکت از تاریخ .... می باشد و حقوق و مزایای ناخالص ایشان به صورت ماهیانه به مبلغ …………… ریال است.

با توجه به مبلغ ماهیانه قسط به میزان ..........................تومان به موجب ضمانت فوق، این شرکت تعهد می نماید چنانچه وام گیرنده به هر علت از پرداخت اقساط در سر رسید معین خودداری نماید با گزارش کتبی بانک تا زمان پایان قرارداد وی با این شرکت، مبلغ موردنظر را از حقوق وی طبق قانون کسر و به بانک پرداخت کند.

لازم به ذکر است این تعهد فقط در حق وام گیرنده فوق معتبر بوده و درصورت هرگونه انتقال وام به هر شکل و به شخص ثالث کان لم یکن محسوب می گردد.

همچنین بدیهی است این گواهی بنا به درخواست نامبرده صرفا جهت اطلاع بانک / موسسه فوق الذکر صادر شده و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار دیگری می باشد و تنها تا زمان اشتغال ایشان در شرکت معتبر است.

دانلود فایل گواهی کسر از حقوق

 

بیشتر بخوانید:

نمونه نامه رضایت کارفرما از عملکرد کارمندان و کاربرد آن

نحوه نوشتن قرارداد کاری +نمونه قرارداد استخدام تمام وقت

نظرات و پاسخ‌های شما
برای ثبت نظر وارد شوید
آگهی‌های شغلت رو قبل از بقیه ببین!