تفاوت بین نیروی انسانی و منابع انسانی و سرمایه انسانی

منابع انسانی، نیروی انسانی و سرمایه انسانی سه مفهوم مهمی هستند که در حوزه مدیریت پرسنل یک سازمان و یا کسب و کار تعریف می شوند و در عین تشابه، تفاوت های مشخصی با یکدیگر دارند.

تفاوت بین نیروی انسانی و منابع انسانی و سرمایه انسانی

 

در این مقاله کاران به نقل از دو سایت bizyar و ht.mldunbound درباره تفاوت های بین نیروی انسانی، منابع انسانی و سرمایه انسانی به نکاتی اشاره کرده ایم.

تعریف سه مفهوم منابع انسانی، نیروی انسانی و سرمایه انسانی به یکدیگر شبیه است و در خیلی از منابع علمی حوزه مدیریت منابع انسانی (به انگلیسی Human resource management) ممکن است به اشتباه یکسان برداشت شود. در صورتی که تفاوت های ظریفی بین سه واژه نیرو، منابع و سرمایه وجود دارد. در ارتباط با مفهموم مدیریت منابع انسانی می توانید این گفتگوی کاران با فرشته پاریزی هدهانتر و مشاور استراتژیک منابع انسانی را بخوانید.

تعریف نیروی انسانی

در ابتدا کارکنان بخشی از عوامل تولید سازمان ها شناخته می شدند و به همین خاطر به آنها نیروی کار گفته می شد؛ مفهوم نیروی انسانی از همین تعریف برداشت شده است. براساس این مفهوم، نیروی انسانی به عنوان بزرگترین و مهمترین دارایی یک سازمان شناخته می شود

تعریف منابع انسانی

 ساده ترین راه برای توضیح منابع انسانی، درک مفهوم "منابع" است. منابع در واقع مجموعه ای از دارایی هاست و منابع انسانی به  مجموعه ای از مهارت ها ، دانش و تخصص انسانی موجود در یک سازمان گفته می شود. منابع انسانی با توانایی مشخص خود، زمینه را برای بهبود کارایی، بهره وری و سودآوری در یک سازمان فراهم می کند.

 تعریف سرمایه انسانی

سرمایه انسانی در تعریف علمی خود به مهارت ها، آموزش ها، تجربه ها و دانشی گفته می شود که توسط یک فرد در یک مجموعه کاری ایجاد می شود.به عبارت دیگر ، سرمایه انسانی را می توان به ارزشی که توسط یک کارمند به شرکت اضافه می شود، در نظر گرفت که با مهارت های کارکنان قابل اندازه گیری است.  

مهم ترین تفاوت میان "منابع انسانی" و " سرمایه انسانی" در این است که اگر منابع انسانی سازمان در مسیر اهداف و استراتژی های سازمان عمل کنند، آن گاه ما به جای منابع انسانی، سرمایه انسانی خواهیم داشت و این فرآیند را مدیریت سرمایه انسانی تعریف می کنیم. نکته قابل توجه در تفاوت میان سرمایه انسانی و منابع انسانی اینجاست که در تعریف، منابع تمام شدنی هستند اما سرمایه روز به روز قابل ارتقا بوده و می تواند ارزش افزوده داشته باشد.

 

با خدمات 360 درجه استخدام و منابع انسانی کاران آشنا شوید

 

چگونه منابع انسانی را به سرمایه تبدیل کنیم؟

شرکت ها و سازمان ها می توانند با ارائه امکانات آموزشی و رهبری کارکنان خود روی منابع انسانی خود سرمایه گذاری کنند. آموزش و توسعه کارمندان می تواند به آنها کمک کند تا مجموعه گسترده ای از مهارت ها و توانایی ها را توسعه داده و هزینه های استخدام کارمندان اضافی را با مهارت های لازم کاهش دهند. نکته ای که باید در نظر داشت این است که توانایی های انسان ها در تعریف منابع انسانی با یکدیگر مساوی نیست و می توان سرمایه های انسانی را از بسیاری جهات برای دستیابی به بالاترین ارزش اقتصادی برای بنگاه توسعه داد.

بیشتر بخوانید:

4 چالش پیش روی مدیران منابع انسانی را بشناسید!

لطفا به ما ملحق نشوید! کوتاه و خواندنی از خاطرات مدیران منابع انسانی

شما نمی توانید هم مدیر مالی باشید هم مدیر منابع انسانی!

نظرات و پاسخ‌های شما
برای ثبت نظر وارد شوید
آگهی‌های شغلت رو قبل از بقیه ببین!